Подкрепа за МСП, извършващи автобусни превози, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 

Проект и главна цел: Договор № BG16RFOP002-2.091-0466-C01​
Подкрепа за МСП, извършващи автобусни превози, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 ​

Бенефициент: БОРЕРА АЛФА ООД​

Обща стойност: 135 000 лв., от които 114 750 лв. европейско ​и 20 250 лв. национално съфинансиране.​

Начало: 14.01.2021 г.​
Край: 14.07.2021 г. ​