Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Проект и главна цел: Договор № BG16RFOP002-2.089-3615-C01 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19ˮ​

Бенефициент: БОРЕРА АЛФА ООД​

Обща стойност: 50 000 лв., от които 50 000 лв. ​европейско и 0.00 лв. национално съфинансиране.​

Цел на процедурата: Осигуряване на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Очакваните резултати от подкрепата по процедурата се изразяват в постигане на положителен ефект по отношение на малките предприятия с реализиран оборот от минимум 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места.

Начало: 20.08.2021 г.​
Край: 20.11.2021 г.

Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Подкрепа за МСП, извършващи автобусни превози, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 ​

Подкрепа за МСП, извършващи автобусни превози, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 ​

Проект: Подкрепа за МСП, извършващи автобусни превози, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19, Договор № BG16RFOP002-2.091-0466-C01

Главна цел: Осигуряването на оперативен капитал за българските микро, малки и средни предприятия (МСП), извършващи автобусни превози, за справяне с последиците oт пандемията COVID-19

Помощта се предоставя по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, чрез Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Бенефициент: БОРЕРА АЛФА ООД

Обща стойност: 135 000 лв., от които 114 750 лв. европейско и 20 250 лв. национално съфинансиране.

Начало: 14.01.2021 г.
Край: 14.07.2021 г.