Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Проект и главна цел: Договор № BG16RFOP002-2.089-3615-C01 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19ˮ​

Бенефициент: БОРЕРА АЛФА ООД​

Обща стойност: 50 000 лв., от които 50 000 лв. ​европейско и 0.00 лв. национално съфинансиране.​

Цел на процедурата: Осигуряване на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Очакваните резултати от подкрепата по процедурата се изразяват в постигане на положителен ефект по отношение на малките предприятия с реализиран оборот от минимум 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места.

Начало: 20.08.2021 г.​
Край: 20.11.2021 г.