Подкрепа за МСП, извършващи автобусни превози, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 ​

Проект: Подкрепа за МСП, извършващи автобусни превози, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19, Договор № BG16RFOP002-2.091-0466-C01

Главна цел: Осигуряването на оперативен капитал за българските микро, малки и средни предприятия (МСП), извършващи автобусни превози, за справяне с последиците oт пандемията COVID-19

Помощта се предоставя по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, чрез Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Бенефициент: БОРЕРА АЛФА ООД

Обща стойност: 135 000 лв., от които 114 750 лв. европейско и 20 250 лв. национално съфинансиране.

Начало: 14.01.2021 г.
Край: 14.07.2021 г.